1. Въведение

1.1 Този уеб сайт е администриран от АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СТАВРОВ ЕСТЕТИКС ЕООД (наречена още “СТАВРОВ ЕСТЕТИКС ЕООД”) със седалище и адрес на управление в България, гр. София, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. проф. Велизар Велков 36, регистрирана в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205806428.

1.2 Поверителността на личните данни на нашите посетители е много важна за нас. Тази политика обяснява какво правим с Вашата лична информация.

1.3 Този уеб сайт използва бисквитки (cookies) с цел по-пълноценно функциониране. Повече за бисквитките може да прочетете тук.

1.4 При използване на този уеб сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност, политика за използването на бисквитки и общите условия на сайта.

1.5 Политиката за поверителност, политиката за ползването на бисквитки и общите условия на сайта могат да бъдат променяни по всяко време чрез актуализиране на настоящия уеб сайт.

2. Събиране на лични данни

Следните видове лична информация могат да се събират, съхраняват и използват:

2.1. Информация за Вашия компютър, включително Вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционната система.

2.2 Информация за Вашите посещения и използване на този уеб сайт, включително източник на препращане, продължителност на посещението, преглед на страници и пътеки за навигация на уеб сайта.

2.3 Информация, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уеб сайт, като например Вашето име, телефон, имейл, адрес, уеб сайт.

2.4 Информация, която въвеждате, когато използвате уеб сайта за запазване на час онлайн. Например Вашето име, телефон, имейл, адрес, уеб сайт.

2.5 Информация, която въвеждате, за да настроите абонамент за нашите актуални предложения, промоции, бюлетини.

2.6 Информация, която се генерира при използване на нашия уеб сайт, включително кога,колко често и при какви обстоятелства го използвате.

2.7 Информация, свързана с всичко, което купувате, или услуги, които използвате, чрез нашия уеб сайт, която включва Вашето име, телефон, имейл, адрес.

2.8 Информация, която публикувате на нашия уеб сайт с намерение да бъде публикувана в интернет.

2.9 Всяка друга лична информация, която ни изпращате.

3. Използване на лични данни

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уеб сайт, ще бъде използвана за цели, посочени в тази политика или на съответните страници на уеб сайта. Ние може да използваме Вашата лична информация за следното:

3.1 Администриране на нашия уеб сайт и бизнес.

3.2 Персонализиране на нашия уеб сайт за Вас, за да можете да го използвате в пълната му функционалност и с максимална скорост.

3.3 Активиране на използването на услугите, достъпни на нашия уеб сайт.

3.4 Записване на посещение чрез нашата платформа за онлайн запазване на час.

3.5 Изпращане на маркетингови търговски съобщения.

3.6 Изпращане на имейл известия, които сте поискали специално.

3.7 Изпращане на нашия имейл бюлетин, ако сте се регистрирали за него (можете да се отпишете по всяко време).

3.8 Изпращане на маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес, или фирми на трети страни, които смятаме, че могат да Ви представляват интерес.

3.9 Предоставяне на трета страна на статистическа информация за нашите потребители.

3.10 Запазване на нашия уеб сайт сигурен и предотвратяване на измами.

3.11 Проверка на спазването на условията и реда, уреждащи използването на нашия уеб сайт.

3.12. Други приложения.

Данните, които събираме, ще бъдат използвани само с цел да Ви доставим необходимите услуги, както и за други цели, за които сте изразили своето съгласие, освен ако със закон не е упоменато друго. Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване публикуването на Вашата информация на нашия уеб сайт и може да се коригират с помощта на контрола за поверителност на уеб сайта. Без вашето изразено съгласие няма да предоставяме Вашата лична информация на трета страна.

4. Разгласяване на лични дании

Можем да разкрием вашата лична информация:

4.1 Доколкото се изисква от закона.

4.2 Във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства.

4.3 С цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права.

С изключение на предвиденото в настоящата политика, ние няма да предоставим Вашата лична информация на трети лица.

5. Международни трансфери на данни

5.1 Информацията, която събираме, може да се съхранява, обработва и прехвърля между всяка от страните, в които работим, за да ни даде възможност да използвамее информацията в съответствие с тази политика.

5.2 Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена в следните страни, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на действащите в Европейско икономическо пространство: САЩ, Русия, Япония, Китай и Индия.

5.3 Лична информация, която публикувате на нашия уеб сайт може да бъде достъпна чрез интернет за целия свят. Не можем да предотвратим използването или злоупотребата с такава информация от други.

5.4 Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с написаното в тази точка.

6. Съхранение на личните данни

6.1 Личната информация, която обработваме за каквито и да било цели, няма да се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тези цели.

6.2 Независимо от другите разпоредби на тази т.6, ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

6.2.1 до степента, в която се изисква от нас по закон.

6.2.2 ако смятаме, че документите може да са от значение за текущи или бъдещи съдебни производства.

6.2.3 с цел да установим, упражним или защитим нашите законни права.

7. Сигурност на личните Ви данни

7.1 Ще предприемем разумни технически и организационни предпазни мерки за предотвратяване на загубата, злоупотребата или промяната на личните Ви данни.

7.2 Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте, на нашите сигурни (защитени с парола и защитна стена) сървъри.

7.3 Признавате, че предаването на информацията става по интернет, което по своята същност е несигурно и не можем да гарантираме сигурността на изпратените данни.

8. Изменения

СТАВРОВ ЕСТЕТИКС ЕООД запазва правото си да променя своите политика за поверителност на личните данни, политика за използването на бисквитки и общи условия на сайта по всяко време, като публикува актуалната им версия на нашия уеб сайт. Вие сте длъжни периоднично да проверявате актуалното съдържание на тези страници. Възможно е да Ви уведомим за промени в нашата политика по имейл.

9. Вашите права

9.1 Можете да изисквате от нас да Ви предоставим всяка лична информация, която притежаваме. Предоставянето на такава информация се осъществява след предоставянето на подходящи доказателства за Вашата самоличност.

9.2 Можем да откажем лична информация, която поискате, до степента, разрешена от закона.

9.3 Можете да изисквате от нас по всяко време да не обработваме вашата лична информация за маркетингови цели. На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително с използването на Вашата лична информация за маркетингови цели.

9.4 Можете да поискате от нас да поправим неточни Ваши лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

9.5 При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни и ако законът го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове.

9.6 Можете да поискате от нас ограничаване в обработването на личните Ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

9.7 Ако мислите, че Вашите права във връзка с личните данни, са били нарушени, моля свържете се с нас, за да извършим проверка.

Можете да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях, по-специално ако живеете в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

В България това е Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg

10. Уебсайтове на трети страни

Нашият уеб сайт включва хипервръзки към трети страни. Ние не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на трети страни.

11. Контакт

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас:

СТАВРОВ ЕСТЕТИКС ЕООД
ул. проф. Велизар Велков 36
ж.к. Манастирски ливади – запад
София 1404
+359 883 511 865
contact@drstavrov.com